Zapraszamy rodziców

dzien otwartyy

 

 

 

 

 

Harmonogram spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów klas IV – VI 

podczas dnia otwartego 15 maja 2017 roku w godz. 1700 – 1900:

  • nauczyciele j. polskiego i historii – sala 7
  • nauczyciele przyrody – sala 8
  • nauczyciele matematyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych – sala 6
  • nauczyciele j. angielskiego, j. niemieckiego, katecheci – sala 13
  • nauczyciele muzyki, plastyki, wychowania fizycznego – świetlica szkolna