Jestem częścią przyrody

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ INNOWACJI

Głównym zadaniem innowacji pedagogicznej, o której mowa, jest połączenie wszystkich działań prośrodowiskowych realizowanych w naszej szkole w całość, według ustalonego harmonogramu. Każdy uczeń naszej szkoły może i powinien dbać o przyrodę wokół siebie, a wychowany w takim duchu będzie "zarażał" swoimi poglądami rodziców i sąsiadów. Innowacja przewiduje rozszerzenie materiału o problematykę ekologiczną wykraczającą poza treści programowe dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Chcemy, aby uczniowie naszej szkoły i ich nauczyciele postrzegali nasze działania jako celowe i konieczne, dlatego zapraszamy do realizacji tej innowacji wszystkich uczniów klas IV-VI.

mgr Bożena Leśnowolska

mgr Agnieszka Czech

mgr Anna Bujska

mgr Sylwia Greliak