Ważne telefony

Gdy wiesz lub podejrzewasz, że dziecko jest krzywdzone

zadzwoń!!!

Fundacja Dzieci Niczyje

22 616 19 69

Centrum Interwencyjnego Komitetu Ochrony

Praw Dziecka

  22 626 94 19

Rzecznik Praw Dziecka

22 696 55 42

Warszawska "Niebieska Linia"

  22 668 70 00

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

22 826 10 16

Telefon Zaufania

dla Dzieci i Młodzieży

116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12