Terapia logopedyczna

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

logopedaZadania logopedy szkolnego:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów.

Terapię logopedyczną w naszej szkole prowadzi: mgr Sylwia Krupa

 

DLA RODZICÓW:

Ćwiczenia w domu - terapia bezdźwięczności

Ćwiczenia w domu - terapia rotacyzmu

Ćwiczenia w domu - gimnastyka warg, policzków i języka