O szkole

Najstarsza wzmianka o szkole podstawowej funkcjonującej w Białobrzegach pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Niewiele informacji zachowało się o tamtej szkole. Wiadomo, że działała jako szkółka przykościelna, a jej fundacja przez Pawła Boskiego nastąpiła około roku 1773... Nasza obecna szkoła mieści się w Białobrzegach przy ulicy Rzemieślniczej 21/31 od roku 1972, kiedy to nastąpiło oddanie do użytku nowego budynku. Szkoła budowana w ciągu dwóch lat, uzyskała wówczas 12 izb lekcyjnych oraz cztery klaso-pracownie. Jednocześnie wówczas placówka otrzymuje sztandar i imię Komisji Edukacji Narodowej, które nosi dumnie do dnia dzisiejszego. 14 października 2012 roku obchodziliśmy uroczyście 40 lecie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach. (więcej w zakładce projekty/40 lecie szkoły)

 

Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach: Miasto i Gmina Białobrzegi
Organ prowadzący: Gmina Białobrzegi
Organ nadzorujący: Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Radomiu

Organy szkoły
Dyrektor: mgr Jolanta Plesiewicz
Wicedyrektorzy: mgr Elżbieta Siedlecka, mgr Małgorzata Jaszczyk
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


Liczba uczniów: 645
Liczba oddziałów: 31


Baza szkolna: 17 pracowni przedmiotowych, 2 pracownie komputerowe z dostępem do internetu, sala gimnastyczna, 2 boiska szkolne, 2 świetlice i stołówka szkolna, biblioteka, 

Gabinety: pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, pielęgniarki szkolnej,


Nauczane języki obce: angielski, niemiecki.