Wykazy podręczników

Wykaz podręczników dla kl. I - III

Wykaz podręczników dla kl. IV - VI

books 

  Twoje dziecko zgubiło lub zniszczyło podręcznik?

Gdzie i ile trzeba zapłacić?

Uprzejmie informujemy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

W przypadku podręczników do klasy I, II i III, zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna przekroczyć:

  • 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
  • 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
  • 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej

 

Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:

  • do języka obcego nowożytnego do klasy I, II szkoły podstawowej,
  • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV szkoły podstawowej,

Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na konto PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach - 02 9117 0000 0000 6024 2000 0020. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa ….., część …” (podając numer części).

 UWAGA: Dowód wpłaty należy przedłożyć dyrektorowi szkoły.

Dyrektor szkoły