Kryteria oceniania

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA UCZNIÓW

Klasy IV - VI

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA UCZNIÓW

Klasy I - III

  • Edukacja wczesnoszkolna
  • Edukacja informatyczna