Szkolny Klub Sportowy 2017

SKS logoPubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach realizuje w terminie od 1 lutego do 15 grudnia 2017 roku program Szkolny Klub Sportowy 2017.

myszCelem programu jest:
1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
5) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
7) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
9) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.Atletas 82881

Zadania programu:
Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie.
Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.
Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w dwóch edycjach wiosennej 16.01.2017-22.06.2017 i jesiennej 1.09.2017-15.12.2017, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60 - minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15 - osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.
Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci i młodzieży, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły.

Zajęcia odbywają się w dniach:
Poniedziałek – 1600 - 1700
Środa 1500 - 1600
Czwartek 1500 - 1600
Czwartek – 1645 – 1745

Prowadzące:

animated womens football and soccer image 0006p. Anna Kucharczyk – grupa dziewcząt7p. Monika Rąbkowska  – grupa mieszana

 p. Jolanta Wielgus – grupa mieszana

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 17.01.2017 roku dotyczącej Programu "Szkolny Klub Sportowy" w ramach rozwijania przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w roku 2017, realizatorem zadania w województwie mazowieckim jest Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza.ministerstwo

Dyrekcja szkoły