Rekrutacja do klasy sportowej

Oferta skierowana jest do uczniów klas trzecich (dziewcząt i chłopców) uzdolnionych sportowo, pragnących rozwijać swoje umiejętności. Zadaniem szkoły będzie stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych. Zajęcia sportowe uczą systematyczności i obowiązkowości, pozwalają na stawianie uczniom coraz wyższych wymagań.
• w klasie sportowej realizowany będzie rozszerzony program zajęć z wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin tygodniowo, (3 godziny z 10 planowanych realizowane są na obozach sportowych - jesiennym i zimowym),
• zajęcia realizowane w oparciu o bazę własną szkoły a także boiska ze sztuczną nawierzchnią i obiekty KS „Pilica”,
• zajęcia na basenie,
• zajęcia w hali sportowej,
• udział w zawodach sportowych.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

REGULAMIN REKRUTACJI

DEKLARACJA WSTĘPNA

OŚWIADCZENIE